Maxantal för rovdjur bör utredas
  • Elmia Game Fair

Maxantal för rovdjur bör utredas

NotiserPublicerad: 2007-05-15 13:34

Jägarnas Riksförbund gör gemensam sak med Jägareförbundet och skriver till regeringen om fem tilläggsdirektiv till den pågående rovdjursutredningen.
Det var vid Svenska Jägareförbundets årsstämma i Visby den 6 maj som det antogs ett uttalande om att det bland annat bör utredas hur många stora rovdjur det bör få finnas.
Mats Görling, generalsekreterare för Jägarnas Riksförbund, skriver till regeringen och anför samma som Jägareförbundet.
– Tilläggsdirektiven skall även enligt Jägarnas Riksförbunds uppfattning omfatta följande, säger han:
1. En översyn av gällande mål för rovdjursstammarna.
2. Att utreda om dagens mål i sig utgör ett hinder för att uppnå en mer allmänt accepterad rovdjurspolitik.
3. Att föreslå nya tydliga nationella och regionala mål för rovdjurspolitiken med maximinivåer för samtliga arter.
4. Klargöra behovet av en regionalisering av rovdjursförvaltningen.
5. Att arbeta för om sänkning av skyddsklass för de stora rovdjuren i internationella konventioner, svensk lagstiftning och direktiv.

SKRIV EN INSÄNDARE!

Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv så här

  • Annons Ardbeg Embassy
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsGyttorp Norma