Miljontals ålyngel sätts ut
  • Granngården

Miljontals ålyngel sätts ut

NotiserPublicerad: 2013-07-06 10:03

För att rädda de utsatta ålbestånden i Sverige sätter länsstyrelsen i Skåne ut ålyngel i svenska vatten. I år släpps drygt 1,7 miljoner nya blivande ålar ut.

Länsstyrelsen Skåne sätter ut ålyngel för sjätte året i rad för att förstärka ålbeståndet som i dag är hotat. I år sätts nästan 1 750 000 yngel ut på platser i Blekinge, Skåne, Halland och Västra Götaland. Platserna är valda utifrån hur de ser ut för att ålen ska de bästa förutsättningarna.
Totalt har det under sex års tid satts ut åtta miljoner yngel och det har satsats 19 miljoner kronor.

”Invandringen har ökat”
Genom forskning har länsstyrelsen kunnat konstatera att de utplanterade ålarna har samma vandringsmönster till lekplatserna i Sargassohavet som naturligt invandrade ålar. Dessutom ökar invandringen av ålyngel till Europa, men man vet inte om det är en effekt av stödåtgärderna.
– Det är glädjande att se att rekryteringen av nya ålyngel ökar. Oavsett om detta beror på naturliga förändringar eller är ett resultat av de åtgärder som gjorts så ger det ett hopp om att ålens negativa beståndsutveckling kan brytas, säger Johan Wagnström, fiskeridirektör vid Länsstyrelsen i Skåne, i ett pressmeddelande.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB