Naturreservat överklagas av jägare
  • SVA

Naturreservat överklagas av jägare

NotiserPublicerad: 2011-05-12 12:46

När det stora naturreservatet Biskopstorp bildades norr om Halmstad påverkades jakträtten negativt för Biskopstorps jaktklubb. Därför har Jägareförbundet överklagat beslutet om att bilda naturreservat.

Reservatet, som är 900 hektar stort, består till 80 procent av mark som ägs av staten. När det beslutades om att bilda reservatet ansågs att det ska vara förbjudet att bedriva jakt på lördagar, söndagar och allmänna helgdagar på marken. Det är inte heller tillåtet att jaga fågel eller stödutfodra vilt.

Just att förbuden gäller bara på statens mark gjorde att Jägareförbundet reagerade redan i yttrandet inför bildandet. Förbundet anser att det är inkonsekvent.
Jägareförbundet anser även att det rörliga friluftslivet inte påverkas negativt av jakten.
– Det är Jägareförbundets välgrundade uppfattning att det rörliga friluftslivets aktivitet ej sammanfaller med jaktaktiviteter i nämnvärd utsträckning, skriver förbundets länsansvarige jaktvårdskonsulent Karl Komstedt i överklagandet.

Olika tider på året
Jägareförbundet menar att de männsiskor som besöker reservatet för rekreation mest kommer vår och sommar, medan jakten sker främst på hösten och vintern.
Jakten kan inte anses påverka naturskogskaraktären i området, och jaktklubben har följt de regler som länsstyrelsen satt upp tidigare, anser Jägareförbundet. 
Reglerna säger bland annat att jägarna inte får sätta upp jakttorn, stödutfodra på annan plats än den som är särskilt angiven och att sätta upp skyltar och anslag vid större jakt.

”Naturligt med inskränkningar av jakten”
Bengt Johnsson, förvaltare för reservatet, menar att inskränkningar i jakten på statlig reservatsmark är naturligt. Dock påpekar han att de inte kan styra över den mark som ägs privat.
– Det som är intrång på mark som vi inte äger, där har markägaren jakträtten, medan det är vi som får avgöra på den mark vi äger, säger Bengt Johnsson till Laholms Tidning.
I länsstyrelsens beslut står det:”reservatets särpräglade natur i kombination med dess storlek kommer att locka många besökare från både när och fjärran” och ”att de föreslagna inskränkningarna i jakten på statens mark är en högst rimlig anpassning om reservatet ska kunna utnyttjas för det rörliga friluftslivet”.

Var kan besökare vara?
På frågan om hur besökare ska kunna veta var de kan hålla till ostört under jaktsäsong, svarar Bengt Johnsson så här i Laholms Tidning:
– Det går nog ganska lätt att avgränsa då den privata marken ligger i ytterkanten. Det är ju ett unikt stort reservat det här, och när vi anlägger lederna så ligger de främst i den del som är statligt ägd och då är du som besökare till viss del styrd till den jaktfria delen. Men vi måste vara tydliga när vi presenterar saker och ting, att det är jaktfria helger i vissa områden.

Vill tillåta jakt på helger
Jägareförbundet anser att jakt ska tillåtas på helger och allmänna helgdagar, och att fågeljakt ska vara tillåten.
I förbudet mot stödufodring av vilt vill Jägareförbundet att det ska göras ett tillägg, att den inte ska ”utgöra hinder för jakträttshavare att efter samråd med förvaltaren av naturreservatet stödutfordra vilt”.
– Jägareförbundet delar länsstyrelsens uppfattning i stort, men i det enskilda fallet är inte inskränkningar i jakträtt och viltvård en väg att nå uppsatta mål för faunaarbetet vid reservatsbildningar, avslutar Komstedt överklagandet.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare