Naturskyddsföreningen vill stoppa lojakten
  • Pinewood

Naturskyddsföreningen vill stoppa lojakten

NotiserPublicerad: 2011-03-03 16:25

Naturskyddsföreningen har skrivit ett öppet brev till regeringen där de vill ha svar på en mängd frågor kring lodjursjakten. Bland annat hänvisar de till EU-regler som förbjuder jakt på lodjur under parningssäsongen.

– Naturskyddsföreningen skickar nu ett öppet brev till regeringen med anledning av lojakten. Vi överväger att göra EU-kommissionen uppmärksam på den svenska licensjakten på lodjur, eftersom vi anser att den hotar att skada lodjursstammen precis som den just avslutade licensjakten på varg hotar att skada vargstammen, kommenterar Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Förra året anmälde Naturskyddsföreningen, tillsammans med andra miljö– och djurskyddsorganisationer, den svenska vargjakten till EU-kommissionen. För drygt en månad sedan inleddes den formella rättsprocessen mot Sverige.

Bryter mot EU-regler
Nu menar Naturskyddsföreningen att även lodjursjakten bryter mot EU-regler som säger att man inte får jaga lodjur under parningssäsong. Den svenska artskydsförordningen ställer samma krav, men sätts ur spel av jaktlagstiftningen som inte implementerar motsvarande tvingande EU-lagstiftning.
– Licensjakten på lodjur lider på flera punkter av precis samma legala brister som vargjakten. Jakten sker knappast under strängt kontrollerade förhållanden och kravet på att jakten ska ske selektivt efterlevs ännu sämre än under vargjakten. Den svenska rovdjurspolitiken framstår allt mer otidsenlig och provinsiell. Vi uppmanar nu regeringen att ändra lagstiftningen och börja tillämpa EU:s regler, säger Oscar Alarik, jurist på Naturskyddsföreningen.

För nöjes skull
Naturskyddsföreningen anser att det saknas motiv för att licensjakt ska medges. De anser att den huvudsakliga anledningen till att licensjakten sker är att vissa, men långt ifrån alla jägare, ser ett nöje i att döda lodjur, eller vill döda dem för att minska konkurrensen om rådjuren.
Enligt Naturvårdsverket har 10 000 jägare registrerat sig som lodjursjägare.
– Just nu håller tusentals jägare som bäst på att döda ett hundratal vackra lodjur mitt under deras parningssäsong. Hur kan regeringen anse att det inte skulle störa lodjuren? Lodjuren har blivit allt färre under den senaste tioårsperioden, nu får det räcka med eftergifter till jägarna och deras fritidsintressen, säger Mikael Karlsson.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB