• Jaktkryssningen

Naturvårdsverket avslår JRF-klagan

NotiserPublicerad: 2012-05-21 14:43

Naturvårdsverket avslår Jägarnas Riksförbunds överklagan av länsstyrelsens beslut att förbundet endast får representation i hälften av länets 16 älgförvaltningsgrupper i Dalarna. 
På andra håll i landet har JRF:are fått plats i varje älgförvaltningsgrupp, men inte i Dalarna.

I januari i år beslutade länsstyrelsen att JRF endast skulle få representation i åtta av de 16 älgförvaltningsgrupper som inrättats.
Varje grupp består av sex personer, varav tre representerar skogsägarsidan och tre representerar jägarna. Ordförande är alltid en skogsägarrepresentant.
På många håll i landet har de två jägarorganisationerna delat upp de tre platserna. Där har Svenska Jägareförbundet, som är den större organisationen, tillsatt två representanter, medan JRF fått en plats.
Så har skett i exempelvis i Skåne och Uppland. I det senare fallet kunde inte JRF hitta någon lämplig kandidat och därför valde att endast vara representerad i fyra av de sex områden.
Däremot är alltså JRF representerat i alla grupperna i Skåne. I Gävleborg finns JRF representanter i åtta av de nio grupperna.

Fick inte dela på platserna
Men i Dalarna sa alltså länsstyrelsen nej till att jägarorganisationerna fick dela på posterna i samtliga älgförvaltningsgrupper.
Beslutet överklagades till Naturvårdsverket.
Verket avslår dock överklagan, eftersom det inte finns någon bestämmelse som garanterar att de båda jägarorganisationerna ska få representation i alla grupperna.

SKRIV EN INSÄNDARE!

Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv kort, vi publicerar max 3000 tecken och förbehåller oss rätten att refusera och redigera texterna. Skriv att din text är en insändare. Vi tar inte emot insändare under signatur, lämna därför fullständigt namn och dina kontaktuppgifter. Du kan självklart också dela våra nyheter i andra forum, till exempel på Facebook.

  • Annons Ardbeg Embassy
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsPangauktion