Naturvårdsverket avslår JRF-klagan
  • Granngården

Naturvårdsverket avslår JRF-klagan

NotiserPublicerad: 2012-05-21 14:43

Naturvårdsverket avslår Jägarnas Riksförbunds överklagan av länsstyrelsens beslut att förbundet endast får representation i hälften av länets 16 älgförvaltningsgrupper i Dalarna. 
På andra håll i landet har JRF:are fått plats i varje älgförvaltningsgrupp, men inte i Dalarna.

I januari i år beslutade länsstyrelsen att JRF endast skulle få representation i åtta av de 16 älgförvaltningsgrupper som inrättats.
Varje grupp består av sex personer, varav tre representerar skogsägarsidan och tre representerar jägarna. Ordförande är alltid en skogsägarrepresentant.
På många håll i landet har de två jägarorganisationerna delat upp de tre platserna. Där har Svenska Jägareförbundet, som är den större organisationen, tillsatt två representanter, medan JRF fått en plats.
Så har skett i exempelvis i Skåne och Uppland. I det senare fallet kunde inte JRF hitta någon lämplig kandidat och därför valde att endast vara representerad i fyra av de sex områden.
Däremot är alltså JRF representerat i alla grupperna i Skåne. I Gävleborg finns JRF representanter i åtta av de nio grupperna.

Fick inte dela på platserna
Men i Dalarna sa alltså länsstyrelsen nej till att jägarorganisationerna fick dela på posterna i samtliga älgförvaltningsgrupper.
Beslutet överklagades till Naturvårdsverket.
Verket avslår dock överklagan, eftersom det inte finns någon bestämmelse som garanterar att de båda jägarorganisationerna ska få representation i alla grupperna.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB