Nätverk mot älgskador
  • Allmogejakt

Nätverk mot älgskador

NotiserPublicerad: 2010-11-15 16:21

I Norrbotten har många tröttnat på de stora skador som älgarna orsakar. Nu har ett 50-tal privata skogsägare gått samman för att kunna göra sig hörda av myndigheter, jägare, skogsbolag och politiker.

– Under hela 2000-talet har vi haft mycket mer skador än vad vi kan acceptera. Vi behöver skjuta dubbelt så många älgar, säger Jonas Martén, ordförande i nätverket, till ATL.
Enligt Martén finns det fler älgar nu än på 80-talet, då det kallades för älgexplosion.
– Då var man kanske duktigare på att ta tag i problemen. De stora skogsbolagen bestämde sig för att skjuta ner älgstammen. Och sen gjorde man det, säger Jonas Martén.

Höga skadenivåer
I Norrbotten drabbas ungtallbestånden av sju-åtta procent färska skador på huvudstammar årligen. På flera ställen är skadenivåerna mycket högre ändå. I Boden, Haparanda och Råneå rapporteras det om skadenivåer på runt 18 procent.
Skogsnäringen har enats om att en genomsnittlig skadenivå på två procent är acceptabel.
En fingervisning om hur stor älgstammen är, är den årliga avskjutningen.
– Totalt sköts det 7 100 älgar i länet 1999. 2009 sköts det 9 817 älgar, säger Jonas Martén.

Vill ha skyddsjakt
För att minska skadorna vill nätverket bland annat få länsstyrelsen att bevilja skyddsjakt på älg. Men det har ännu inte lyckats.
– Vi skulle vilja ha ett klart besked om vad man måste uppfylla för att få tillstånd till skyddsjakt. Jaktenheten på länsstyrelsen verkar inte direkt samarbetsvillig, säger Jonas Martén.
Hur många älgar det finns i Norrbotten är omtvistat.
– Sveaskog gjorde en flyginventering förra året där man kom fram till 17 älgar per 1 000 hektar i vissa områden. Men den siffran verkar inte jägarsidan tro på, berättar Jonas Martén för ATL.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB