Nej till jakt på Prästskogen-varg
  • Allmogejakt

Nej till jakt på Prästskogen-varg

NotiserPublicerad: 2015-01-30 17:42

(Ny version) Fem vargdödade jakthundar räcker inte för att Naturvårdsverket ska säga okej till skyddsjakt på varg i Prästskogen-Haveröreviret i Gävleborg. På fredagskvällen meddelade verket att Rovdjursföreningen får ja till sitt krav att skyddsjakten inte får genomföras.

Länsstyrelsen Gävleborg sade den 22 december ja till att alfatiken i Haveröreviret ska avlivas från helikopter. Detta efter att fyra jakthundar dödats i reviret under tiden september 2013 till augusti 2014.

Reviret sträcker sig även in i Jämtland men där sa länsstyrelsen nej till skyddsjakt.


Fem dödade jakthundar
Alfatiken i reviret misstänks vara inblandad i attackerna mot hundar.

Enligt länsstyrelsens beslut skulle jakten få pågå mellan den 9 januari och 15 februari, men den 7 januari stoppade Naturvårdsverket jakten efter överklagande från bland annat Rovdjursföreningen.

Den 8 januari dödades ytterligare en jakthund, en finnspets som fick sätta livet till vid mårdjakt i Ljusdals kommun.

Efter att den förra hannen i reviret sköts vid en skyddsjakt i januari 2014 flyttade den gamle Galvenhannen, en invandrad varg från Finland-Ryssland, in och blev partner till alfatiken.


Rovdjursföreningen överklagade
Rovdjursföreningen anför, genom sin ordförande Kenth Nauclér, att argumenten för skyddsjakt inte är tillräckliga. Bland annat anser föreningen att det går att jaga älg effektivt utan löshund.

Nauclér och Rovdjursföreningen underkänner också bevisen för att tiken skulle ha varit inblandad i dödandet av jakthundar.

Rovdjursföreningen ifrågasätter även skadan av att löshund inte kan släppas.

Länsstyrelsen lägger inte fram några belägg för att en sådan skada ska uppkomma eller hur stor den skulle bli. Jaktbeslutet strider mot kravet om att det måste föreligga risk för allvarlig skada. Det strider också mot kriteriet att det inte ska finnas någon annan lämplig lösning. Exempelvis kan älg jagas effektivt även med hund i band”, skriver Rovdjursföreningen i sin överklagan.


Pekar på risker
Rovdjursföreningen menar vidare att det är risk för att den den gamle Galvenhannen eller någon av hans avkommor skjuts av misstag.

Dessutom menar föreningen att bevarandet av den svenska vargstammen kan riskeras om tiken skjuts, så att att hon och Galvenhannen inte kan få valpar i vår.

Naturvårdsverket räknar inte in den senast dödade jakthunden i sitt beslut. Detta eftersom den attacken skedde efter att saken blev ett juridiskt ärende.


"Viktigt familjegrupp"
Naturvårdsverket skriver i sitt beslut:

Länsstyrelsen har beslutat om skyddsjakt efter tiken i reviret. I reviret finns även en genetiskt viktig varg samt avkommor från denne. Även om tiken i sig inte har ett lika högt genetiskt värde som den s.k. Galvenhannen så är familjegruppen som sådan genetiskt värdefull. I överklagandena lyfts även tikens betydelse för framtida, genetiskt värdefulla, föryngringar i reviret fram. Mot bakgrund härav kan den skadebild som beskrivs i utredningen och risken för ytterligare skada i detta fall inte anses tillräcklig för att kriteriet förhindra allvarlig skada ska anses uppfyllt. Länsstyrelsen har således inte haft fog för sin bedömning i denna del”, skriver Naturvårdsverket.

 

Läs hela beslutet här.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB