Nej till vargfritt Orsa-motion
  • Pinewood

Nej till vargfritt Orsa-motion

NotiserPublicerad: 2012-12-14 11:11

Jan Brandt (sd) har skrivit en motion om att Orsa kommun ska arbeta för att vara vargfritt och att det ska skrivas in i kommunens översiktsplan. Motionen har varit ute på remiss bland partierna, och alla partier utom Kristdemokraterna svarade.
Centerpartiet och Moderaterna var inne på samma linje som Sverigedemokraterna, men med vissa avvikelser. Bland annat menade Centern att kommunen ska försöka påverka riksdagen till att besluta om en kommunal vetorätt i rovdjursfrågan.
De andra partierna anser att det inte är upp till kommunen att besluta i rovdjursfrågan.
”Det är Sveriges riksdag som beslutar och Orsa kommun har att följa dessa beslut”, skriver Socialdemokraterna i sitt remissvar.
Nu har kommunstyrelsens arbetsutskott behandlat motionen och föreslår att kommunnstyrelsen och kommunfullmäktige avslår den.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB