Nekas pepparspray mot björn
  • Elmia Game Fair

Nekas pepparspray mot björn

NotiserPublicerad: 2012-02-15 15:19

En man som arbetar med att göra alkohol- och drogtester på skogsentreprenörer har i flera instanser försökt få tillstånd att ha med pepparspray som skydd om han möter björn i sitt arbete.

Mannen har tagit upp att risken att möta björn i arbetet ökar år för år. Han arbetar ensam och i områden i Norrland där björnstammen redan är stor och dessutom växande.
Förvaltningsrätten anser att det inte föreligger ett synnerligt behov av skydd, och att det faktum att han arbetar ensam inte är en tillräckligt skäl att ha med sig pepparspray.
Frågan har nu nått till Högsta förvaltningsdomstolen, men de anser att det inte finns tillräckliga skäl att ta upp ärendet.

SKRIV EN INSÄNDARE!

Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv så här

  • Annons Ardbeg Embassy
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsGyttorp Norma