Nekas skyddsjakt på älg
  • Elmia Game Fair

Nekas skyddsjakt på älg

NotiserPublicerad: 2011-09-22 13:55

Länsstyrelsen i Gävleborg säger nej till skyddsjakt på älg som gått illa åt gran- och tallplanteringar. Det är en markägare i Järbo som ansökt om skyddsjakt på sin mark för att älgen förstört nyplanterade gran- och tallplantor, berättar Arbetarbladet.
När Skogsstyrelsen besiktigade skogen kunde det konstateras att en mycket stor del av tall, asp och rönn hade älgbetesskador. Men samtidigt konstaterade Skogsstyrelsen att skadorna i huvudsak var gamla och att endast en liten del uppstått under senaste vintern.
Därför anser länsstyrelsen att det inte handlar om några ”problemindivider” bland älgarna, utan att det är det generella jakttrycket som måste ökas mot älgstammen i området.

SKRIV EN INSÄNDARE!

Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv så här

  • Annons Ardbeg Embassy
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsGyttorp Norma