Norbergspolitiker mot rovdjurspolitiken
  • SVA

Norbergspolitiker mot rovdjurspolitiken

NotiserPublicerad: 2012-01-18 12:53

Kommunpolitikerna i Norberg sätter ner foten när det gäller rovdjurspolitiken. I en skrivelse från fullmäktigen till länsstyrelsen framför politikerna en rad krav när det gäller rovdjurspolitiken.

Det var efter en motion från socialdemokraten Ola Jonsson som fullmäktige beslutade att besvara motionen genom att skriva till länsstyrelsen i Västmanland.
Bland annat kräver man utökas skyddsjakt i områden där varg förorsakar stor skada och oro för befolkningen.

Vill ha full ersättning
Vidare vill kommunen att djurägare och företagare på landsbygden som drabbas av skada ska få full ersättning av staten för sina förluster.
Man vill också att djurägarnas uppsättning av rovdjursstängsel ska medföra ”..en hög andel statlig medfinansiering.”
Dessutom vill man ha en bättre dialog mellan myndigheter och allmänheten när det gäller rovdjursärenden.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare