Norsk studie: Viltkött inte farligt
  • Granngården

Norsk studie: Viltkött inte farligt

NotiserPublicerad: 2013-06-20 14:09

I en norsk studie skärskådas om det är farligt att äta hjortdjur som är fällda med ammunition som innehåller bly. Slutsatsen är att personer som äter detta kött har förhöjda blyvärden, men att det inte innebär särskilt stora risker om man inte tillhör särskilda riskgrupper.

Norska Mattilsynet har gett i uppdrag åt Vitenskapskomiteen for mattryghet (VKM) att utvärdera om det är farligt att äta kött från vilda hjortdjur som är skjutet med ammunition som innehåller bly.
Enligt utvärderingen har personer som äter hjort en eller flera gånger i månaden en förhöjd halt av bly i blodet, vilket kan medföra ökade hälsorisker för personer i vissa riskgrupper. Bly orsakar främst högre blodtryck och njurskador.

Barn med nedsatt förmåga
Hos barn kan det orsaka lägre IQ-nivåer, men det märks mindre på barn med normal IQ, medan barn med nedsatt IQ kan få inlärningssvårigheter. 
VKM understryker dock att blyhalterna inte är så stora att de orsakar skador på hälsan hos den enskilde, men att det är viktigt med en fortsatt arbete för att reducera exponeringen för bly.

Blir grund för kostråd
– Vi är nöjda med de grundliga utvärderingarna VKM gjort. Vi kommer att gå igenom rapporten noggrant och räknar med att våra slutsatser kommer att vara klara efter sommaren. Rapporten kommer sedan att ligga grund till kostråd från Mattilsynet. Många familjer äter hjortkött ofta, och det är viktigt att de får god information om vad vi rekommenderar och avråder från, säger Ole Fjetland på Mattilsynet till Norsk Jeger- och Fiskerforbund.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB