Ny svinfälla för årsungar
  • SVA

Ny svinfälla för årsungar

NotiserPublicerad: 2012-12-14 13:33

En ny fälla för fångande av vildsvin har godkänts av Naturvårdsverket – fällan L116 Söderberg, som bara fångar årsungar av vildsvin.

Fällan L116 Söderberg har godkänts av Naturvårdsverket för att fånga årsungar av vildsvin. Beslutet gäller till och med den 31 december 217.
I godkännandet ingår en del villkor, som att fällan bara får användas mellan 1 september och 31 april och att den bara får gillras för jakt mellan solens nedgång och en timme före solens uppgång. Den får även endast betas med vegetabiliskt foder och måste förses med en elektronisk larmanordning när den gillrats. När larmet lösts ut måste den omedelbart vittjas och senast inom två timmar.

”Villkoren måste följas”
– Den som använder fångsredskapet måste följa de villkor som finns annars finns risk för onödigt lidande för djuren. Att inte följa villkoren är dessutom ett lagbrott, säger Christer Pettersson, vilthandläggare på Naturvårdsverket. 
Fällan L116 Söderberg har testats hos Statens veterinärmedicinska anstalt. Testerna har visat att fällan inte utgör någon fara för människor eller tamdjur eller orsakar onödigt lidande för de vildsvin som går in i fällan.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare