Nya jaktregler bryter mot EG-rätten

Nya jaktregler bryter mot EG-rätten

NotiserPublicerad: 2006-06-13 13:36

De nya reglerna om att utländska jägare får börja småviltsjakten en vecka senare och att de måste ha guide med sig blir nu en fråga för EU-kommissionen.
Jaktreglerna bryter nämligen mot EG-rättens principer om fri rörlighet av varor och tjänster.
Turistföretagen i Norrbotten har anmält frågan till EU-kommissionen. Anmälan har också gjorts till kommerskollegiums Solvit-nätverk, som har till uppgift att lösa problem inom den inre marknaden. Turistföretagarna är rädda att utländska jägare hellre väljer att jaga på andra håll och att man därmed gör ekonomiska förluster. De anser också att de inte fått yttra sina åsikter innan beslutet om de nya lagarna togs.

SKRIV EN INSÄNDARE!

Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv så här

  • Annons Ardbeg Embassy
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGyttorp Norma