Nya regler för eftersök av trafikskadat vilt
  • Sunne Jaktmässa

Nya regler för eftersök av trafikskadat vilt

NotiserPublicerad: 2008-09-26 13:27

Regeringen vill ha tydligare regler för eftersök på trafikskadat vilt. En lagrådsremiss har skickats till Lagrådet.
Liksom när det gäller skadskjutet vilt ska eftersök få ske på annans jaktmark. Polisen ska om möjligt underrätta berörd markägare eller jakträttshavare om beslutet.
I fortsättningen ska förare som inte anmäler en viltkollision även kunna straffas när skada på djuret inte har konstaterats.
Polisen har redan ett huvudansvar för organisation och samordning av eftersöksverksamheten och svarar för föreskrifter om polismyndighetens medverkan vid eftersök. Spårandet av de skadade djuren sköts som tidigare av frivilliga jägare som ställer upp med tränade hundar.
Polismyndigheten ska enligt lagrådsremissen få befogenhet att ge ett uppdrag om eftersök till en eftersökspatrull när en viltolycka rapporterats. Ändringarna i jaktlagen föreslås träda i kraft den 1 april nästa år.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma