Oenigt om Västernorrlandsvargar
  • Granngården

Oenigt om Västernorrlandsvargar

NotiserPublicerad: 2014-10-09 10:29

Länsstyrelsen i Västernorrland har tagit beslut om förslag för föryngring och förvaltning av rovdjuren. Dock är viltförvaltningsdelegationen inte eniga, skriver SVT Mittnytt.
Tre av ledamöterna i delegationen reserverade sig mot förslaget att varg bara ska tillåtas finnas söder om Ljungan.
– Man tog beslutet på politiska grunder trots att värden som handlar om bevarandestatus enbart ska beslutas på vetenskapliga grunder, säger Holger Daniels, ledamot i viltvårdsförvaltningen, till Mittnytt.
Förslaget lyder att man inte sätter en miniminivå för föryngring söder om Ljungan, men att två föryngringar kan vara tänkbart om de delas med angränsande län. Detta anser Holger Daniels skapar problem för biodiversiteten och turismen och att det bromsar utvecklingen av landsbygden.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB