Ökad sekretess om utsatta arter
  • SVA

Ökad sekretess om utsatta arter

NotiserPublicerad: 2012-02-01 11:00

Naturvårdsverket vill skärpa sekretessen kring utsatta djur och växter. Begreppet "utrotningshotat" är förlegat och för snävt, tycker verket.

1978 kom en paragraf i Tryckfrihetsförordningen som begränsar allmänhetens tillgång till handlingar som innehåller uppgifter som kan leda till att utsatta djur- och växtarter utsätts för plundring eller skövling.

I offentlighets- och sekretesslagen används begreppet "utrotningshotad", men det tycker Naturvårdsverket är för snävt och otidsenligt. 

Bredare och mer modern sekretess
Nu har miljödepartementet lagt fram ett förslag till en ändring av lagen som gör sekretessen mer bred och modern.
Förslaget innebär att sekretessen ska gälla djur- och växtarter som behöver skydd och det behövs bevaras en livskraftigt bestånd. Det betyder att andra arter än de som är rödlistade kan omfattas av sekretessen, till exempel de arter som är på väg att återhämta sig.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare