Ölandsbor oroliga över vildsvin
  • Elmia Game Fair

Ölandsbor oroliga över vildsvin

NotiserPublicerad: 2007-11-20 10:49

Flera observationer av vildsvin har gjorts på Öland, vilket oroar många på ön. Man befarar att vildsvinen ska ställa till med stora problem för jordbrukarna.
Nu vänder sig lantbrukare till både polis och jägare för att få hjälp att skjuta av vildsvinen innan de etablerar sig på allvar.
Fram till 1800-talet fanns en vildsvinsstam på Öland, som då ställde till med mycket skador för jordbruket. Vildsvinen utrotades då av allmogen.

SKRIV EN INSÄNDARE!

Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv så här

  • Annons Ardbeg Embassy
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsGyttorp Norma