Örebro förslår platser för vargvalpar
  • SVA

Örebro förslår platser för vargvalpar

NotiserPublicerad: 2011-03-30 11:01

Länsstyrelsen i Örebro föreslår troligen vargreviren i Ulriksberg och Loka som lämpliga revir för utsättning av vargvalpar. Detta som ett svar på regeringens förfrågan.
Viltförvaltningsdelegationen i Örebro konstaterar i ett förslag till beslut att det dokumenterats föryngringar i de båda reviren, de ligger inte nära renskötselområden och det är sannolikt att markägarna, huvudsakligen stora skogsbolag, kan acceptera utsättningen. Vidare bedöms området ha relativt få fårbesättningar. Dock noteras att det för tillfället saknas fungerande sändare på tikarna i reviren.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare