Överklagar om antalet jägare
  • Pinewood

Överklagar om antalet jägare

NotiserPublicerad: 2013-07-04 15:36

Gabna sameby i Kiruna kommun har hos regeringen överklagat länsstyrelsens klartecken att låta ett jaktlag som inte tillhör samebyn, men som jagar på samma marker, att byta två av sina medlemmar.

De menar att jaktaget i stället borde bestå av färre medlemmar och att de utgör ett intrång på samebyns jakträtt. De hävdar dessutom att älgjakten stör renskötseln, rapporterar Sveriges Radio Oddasat.
Det är vanligt att det uppstår konflikter kring jakten på dubbelregistrerade marker, där både samebyar och andra jaktlag har rätt att jaga. Men länsstyrelsen har tidigare meddelat att bara två jägare får bytas i jaktlaget och att det inte får utökas med flera jägare. Myndigheten tycker att det inte heller behöver medföra problem för renskötseln.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB