Plan för stora rovdjur görs av verket

Plan för stora rovdjur görs av verket

NotiserPublicerad: 2011-12-23 14:27

Regeringen vill ha en förvaltningsplan för järv, lodjur, björn och kungsörn. Planen den ska Naturvårdsverket ta fram senast den 25 januari 2013.

Dessutom ska verket informera länsstyrelserna och deras viltförvaltningsdelegationer när det gäller de ändrade reglerna om skyddsjakt på stora rovdjur, som gäller från 15 januari.
Det är några av punkterna i regleringsbrevet för Naturvårdsverket som regering beslutat om.
Regeringen vill också ha en redovisning av informationsinsatsen till länsstyrelserna om delegeringen av beslutsrätten till länsstyrelserna när det gäller skyddsjakten. Redovisningen av informationsarbetet ska regeringen ha senast 15 maj 2012.

Naturvårdsverket ska även utarbeta riktlinjer för länsstyrelserna om hur handläggningen av skyddsjaktsansökningar ska gå till.
Riktlinjerna ska även innefatta hur länsstyrelsernas överväganden ser ut när det gäller bevarande av biologisk mångfald i landskapet.

SKRIV EN INSÄNDARE!

Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv så här

  • Annons Ardbeg Embassy
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGyttorp Norma