Problemen med dubbelregistrerad jakt flyttas
  • SVA

Problemen med dubbelregistrerad jakt flyttas

NotiserPublicerad: 2005-11-06 11:41

Den dubbelregistrerade älgjakten försvinner från fjällvärlden men flyttas till privatmarker i inlandet. Det kan leda till svåra konflikter i Norrlands inland, befarar markägare.

Det har nu börjat läcka ut uppgifter från Sören Ekströms jakt- och fiskeutredning.
Den så kallade dubbelregistreringen innebär att både ortsbornas jaktlag och samebyarnas jägare kan jaga på samma mark, vilket lett till konflikter.
Enligt det som läckt ut från Sören Ekströms utredning kommer dubbelregistreringen av älgjakten ovan odlingsgränsen att försvinna. Den ersätts med en lokal, tvingande samförvaltning där medlemmar i samebyar har störst inflytande.
Dubbelregistreringen flyttas i stället till vinterbetesmarkerna mellan odlingsgränsen och lappmarksgränsen i Norr- och Västerbotten, uppger Skogsland.
Enligt utredningen blir det ingen samverkan. 20 procent av intäkterna från arrendeinkomsterna från fiske- och viltvårdsområden ska gå till samebyarna, skriver Skogsland. Enligt Sören Ekströms utredning ska samebyarna även kunna upplåta jakt- och fiskerätten på de privata markerna i området. Om markägarna inte ställer upp på detta ska samebyarna kunna få stöd av tvingande lagstiftning.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare