Prognos om färre viltolyckor
  • Granngården

Prognos om färre viltolyckor

NotiserPublicerad: 2011-10-20 10:57

Årets viltolycksprognos inför vintern indikerar en markant ökning av viltolyckorna under de sista tre månaderna på året. Det beror till störst del på mörker, dålig sikt och halka.

Trots detta förväntas årets statistik över viltolyckor visa på färre viltolyckor jämfört med förra året.

Enligt Älgskadefondens prognos angående viltolyckor kommer antalet viltolyckor per dag öka från 95 till 150 under oktober, november och december. Prognosen baseras på att 34 procent av viltolyckor under året historiskt sett sker under årets tre sista månader.

Älgskadefonden räknar med att totalt 40 000 viltolyckor kommer att ske under 2011.

Minskar för första gången på sex år
Antalet viltolyckor har inte minskat sedan 2005, men i år ser statistiken ut att peka nedåt jämfört med förra året. Minskningen kan bero på hårda vintrar, ett högre rovdjurstryck och mer vatten i skogarna som gör att viltet inte rör sig över lika stora områden som tidigare.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB