Rådjusbajs bra för mångfald
  • Pinewood

Rådjusbajs bra för mångfald

NotiserPublicerad: 2014-02-21 09:24

Rådjuren sprider mängder av olika frön genom sin spillning, konstaterar forskare i en ny studie.

I en studie, gjord av forskare vid Stockholms universitet, konstateras det att rådjur är viktiga för den biologiska mångfalden. Anledningen är att de sprider mängder av frön genom sin spillning.
I studien samlades rådjursspillning in på Selaön utanför Strängnäs. Detta torkades, smulades sönder och odlades sedan i växthus. 

”Viktiga för växters fortlevnad”
130 av de 219 spillningarna innehölll frön som började gro. Till slut växte 652 plantor från 67 olika växtarter upp, som käringtand, gulmåra och rödklöver.
– Det rör sig om växter som är typiska för naturbetesmarker och som håller på att försvinna i det moderna landskapet. Många tycker illa om rådjuren men de är mycket viktiga för många växters fortlevnad, säger Jan Plue, en av forskarna bakom studien, till Sveriges Radio P4 Sörmland.
Även andra djur som hjortar, vildsvin och fåglar sprider frön. Men rådjuren är så många fler än andra arter, vilket gör spridningen mer effektiv.
– Det är högst troligt att rådjuren är de viktigaste spridarna av gräsmarksväxter i vår natur, säger Jan Plue till radion.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB