Råkjakt i Laholm stoppad
  • SVA

Råkjakt i Laholm stoppad

NotiserPublicerad: 2011-06-07 09:43

Flera miljödomstolsbeslut slår fast att råkor inte är en sanitär olägenhet. Nu stoppar Laholm skyddsjakt på råka tills vidare.

I Laholm, liksom i många andra svenska kommuner, bedrivs skyddsjakt på råka med motiveringen att de utgör en olägenhet för människors miljö och hälsa. Fåglarna för oväsen och skitar ner sin omgivning.

Ett antal fall av skyddsjakt på råka har nu prövats i domstol, efter att flera kommuner, bland annat Laholm, fått sina ansökningar om skyddsjakt avslagna. Avslagen har överklagats till miljödomstolarna, som i sin tur beslutat att råkor inte kan betraktas som en sanitär olägenhet ens i stora koncentrationer.

Stoppar skyddsjakten
Beslutet har fått Torsten Kindt, miljöchef i Laholm, att stoppa skyddsjakt på råka tills rättsläget i 
frågan undersökts ordentligt.
– Vi har haft återkommande vårjakt på råkungar i många år. Men jag är tveksam till om den kan fortsätta. Jag tycker att råkjakten fungerat bra i Laholm. Visserligen har råkorna inte försvunnit, men klagomålen har minskat, säger Torsten Kindt till Hallandsposten.
En av de platser som drabbats hårdast av råkorna i Laholm är Apotekarelunden.
– Problematiken där har varit väldigt tydlig. Trots avskjutning har vi fått in mycket klagomål från kringboende, berättar Torsten Kindt för Hallandsposten.

Glesar ut kronorna
Det enda sättet att bli av med råkorna, förutom skyddsjakt, är att såga ner de träd de håller till i. Men ett sådant ingrepp skulle förutom att förfula miljön skapa sådant missnöje att protesterna skulle hagla långt mycket värre än de gör nu. 
Det fick kommunen nämligen erfara när ett förslag om att ta ner träden i Apotekarelunden lades fram. I stället ska man nu kompromissa genom att en aborist ska glesa ut trädkronorna.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare