Regeringen vill stoppa vildsvinen
  • Sunne Jaktmässa

Regeringen vill stoppa vildsvinen

NotiserPublicerad: 2006-07-18 11:21

Redan förra året meddelade jordbruksminister Ann-Christin Nykvist att regeringen övervägde att ge Naturvårdsverket i uppdrag att se över vildsvinsförvaltningen.
Nu har regeringen kommit till skott. Regeringen vill stoppa den stora ökningen av vildsvinsstammen och beordrar Naturvårdsverket att undersöka frågan.

För närvarande finns cirka 80 000 vildsvin i Sverige, enligt en rapport beställd av bondeorganisationen LRF.
Varje år utvidgar vildsvinen sina utbredningsområden med en hastighet av några kilometer per år.
– Idag växer vildsvinsstammarna snabbt och vi får fler och fler vildsvin. Stammen är nu mycket tät. Vildsvinet reproducerar sig också snabbt. På tre två år kan en sugga få kring 15 kultingar, konstaterade Ann-Christin Nykvist i ett anförande förra året.
Nu säger hon att vildsvinen börjar ge för stora problem både för jordbruksnäringen och i trafiken.
– Det här är stora problem som gör att vi måste se till att vildsvinen inte blir för många, kommenterar jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.

Cirka 20 000 svin fälls årligen
Uppskattningsvis fälls mer än 20 000 vildsvin årligen.
– I dag hinner man inte skjuta av i rimlig takt, anser Ann-Christin Nykvist.
Därför får Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram en plan för hur vildsvinsstammen ska förvaltas bättre. Tanken är att få en mer balanserad stam, som inte fortsätter att öka i samma takt.
Den grundläggande principen är att skador av vildsvin skall begränsas genom jakt. Vildsvin har därför längre allmän jakttid än något annat klövvilt. Dessutom finns omfattande möjlighet till skyddsjakt för jordbruket och trädgårdsnäringen.
Regeringen gör bedömningen att problemet med de ökande vildsvinsstammarna måste åtgärdas på annat sätt än genom ändrade jakttider. Men vildsvinsjakt ställer stora krav på jägarens kunskap om arten.

Information och samarbete
När det gäller kunskaper och information om vildsvin kan både Naturvårdsverket och de två jägarorganisationerna spela en viktig roll.
Resten är en fråga om samarbete på lokal nivå.
– Vi måste komma tillrätta med problemet. Det handlar enligt vår bedömning om lokala och regionala förvaltningsstrategier. Jägare, markägare, arrendatorer och jordbrukare måste arbeta fram dessa tillsammans, säger Ann-Christin Nykvist.


Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma