Rekordår för rabbisar
  • Allmogejakt

Rekordår för rabbisar

NotiserPublicerad: 2012-08-03 11:07

Inte sedan 60-talet har det funnits så mycket kaniner på Gotland som det finns nu. Samtidigt grasserar kaninpesten och gulsot bland rabbisarna. Sjukdomarna väntas nå sin kulmen under sensommaren och hösten, berättar helagotland.se.

Det är flera decennier sedan det fanns så mycket kaniner på ön och. Nu finns det risk för att även tamkaniner drabbas. Även kor kan bli sjuka då kaniner som gömmer sig i på fälten faller offer för slåttermaskinerna. När sedan korna äter av gräset kan de bli sjuka.

Kaninpesten, eller myxomatos som viruset kallas, planterades in illegalt på Gotland under 60-talet då man hade stora problem med allt för många kaniner.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB