Rekordmycket tjäder
  • SVA

Rekordmycket tjäder

NotiserPublicerad: 2012-07-02 14:46

Svenska Ornitologiska Förening har släppt en rapport som visar att det finns 350 00 par tjäder. Det är tre gånger mer än förväntat. De flesta tjädrarna finns i Dalarna.

Det finns oväntat gott om tjäder i de svenska skogarna. Enligt en rapport från Svenska Ornitologiska Föreningen finns det 350 000 par, och det är tre gånger mer än man har uppskattat. 
– Tidigare skattning har varit väsentligt lägre, oftast omkring 100 000 par tjäder. Skillnaden gentemot vår skattning beror inte på populationsökning utan främst på nytt och bättre underlag för beräkningarna, säger Anders Wirdheim, redaktör för "Fåglarna i Sverige" till Skogen.
Allra mest tjäder finns det i Dalarna, men på Öland och Gotland finns det inga alls. Tjäder är något av en symbol för gammelskogen. Fågeln förekommer i cirka 60 procent av alla barrskogsområden i landet, med högst täthet norrut.

Oväntade platser
Det har visat sig att det finns flest tjädrar och spelplatser i 40-årig tallskog, där jägare och inventerare inte vistas särskilt mycket. 
– Om man bygger sin bedömning av antalet tjädrar på redan kända spelplatser är det riska att man enbart registrerar försvunna spel när skogen huggs och samtidigt missar nytillkomna spelplatser. Sentida data visar att tjädertuppar är relativt flexibla i sitt val av spelplatser och att både spel och ensamma spelande tuppar är vanligare i brukad skog än vad man tidigare trott, säger Anders Wirdheim till Skogen.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare