Riksdagen ändrar fjälljakten
  • SVA

Riksdagen ändrar fjälljakten

NotiserPublicerad: 2012-03-29 13:38

Riksdagen går emot beslutet från 2007, som inneburit att utländska jägare haft samma möjlighet som svenskar att jaga småvilt i fjällen. Det betyder att Sverige kan gå tillbaka till den gamla ordningen med en del restriktioner för utländska jägare som vill jaga i fjällen. Regeringen har fått i uppdrag av riksdagen att ompröva de regler som gäller från 2007.
Enligt det tidigare systemet hade svenskar förtur och utländska jägare fick börja jaga senare med villkoret att de hade guide med sig.
Regeringen befarade dock att reglerna stred mot EU:s bestämmelser om fri rörlighet och ändrade så att reglerna skulle gälla lika för alla EU-invånare.
Men i och med riksdagens beslut igår kan man alltså återgå till vad som gällde före 2007. Det är Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna som tillsammans får en knapp majoritet mot allianspartierna.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare