Riksdagsfråga om antalet vargar
  • Sunne Jaktmässa

Riksdagsfråga om antalet vargar

NotiserPublicerad: 2008-12-04 12:00

Patrik Forslund, moderat riksdagsledamot från Dalarna, har ställt en skriftlig fråga till miljöminister Andreas Carlgren (c) om det svenska beståndet av varg.
I skrivelsen tar Patrik Forslund upp att riksdagen 2001 beslutade om ett etappmål på totalt 200 vargar i Sverige.
– Forskare vid Viltskadecenter menar nu att det i dag finns mellan 230 och 250 vargar i hela landet, vilket betyder att Sverige redan nått etappmålet, säger Patrik Forslund.
I Åke Petterssons rovdjursutredning finns ett förslag om att frysa stammen på 200 vargar i tre år.
”När vi nu både nått och överskridit etappmålet som riksdagen satt upp måste vi ta vårt ansvar”, skriver Patrik Forslund.
Han ifrågasätter också hur etappmålet kan ha överskridits utan förvarning och uppmanar till eftertanke kring den gåtan.
Patrik Forslund riktar en fråga direkt till miljöministern om vad han nu tänker göra i vargfrågan: ”Avser ministern att vidta några åtgärder så att antalet vargar i Sverige inte än mer överskrider etappmålet?” 

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma