Riskabelt att söva rovdjur
  • Pinewood

Riskabelt att söva rovdjur

NotiserPublicerad: 2013-06-18 10:43

I en norsk studie kring märkning av vilda djur, framtaget av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) på uppdrag av norska Mattilsynet, är risken stor att rovdjur som björn och varg lider när de sövs genom att skjuta bedövningspilar från helikopter.

Att skjuta varg och björn med pilar från helikopter anses av VKM vara den mest riskabla metoden. Djuren utsätts för stress.
– Det finns dessutom en viss risk att djuren dör i samband med bedövningen, konstaterar Kristian Hoel, som leder studien på VKM, till adressa.no.
I studien har man tittat på flera olika tillvägagångssätt för att fånga och märka vilda djur. 
VKM slår i studien fast att märkning och sövning av djur påverkar deras välmående, men hur mycket är beroende på vilka metoder som används och hur kompetenta de personer är som utför arbetet.
– I jämförelse med livet i naturen är risken som vilda djurpopulationer utsätts för när de fångas och märks liten eller obetydlig, säger Kristian Hoel till adressa.no.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB