Rörelsehindrade ska kunna jaga
  • Allmogejakt

Rörelsehindrade ska kunna jaga

NotiserPublicerad: 2013-10-21 14:51

Krister Hammarbergh, moderat riksdagsledamot, har skrivit en motion om att göra det lättare för människor med funktionsnedsättning att delta i jakt.

Krister Hammarbergh (m) anser att det går att ändra i terrängkörningsförordningen och därmed göra det möjligt att ge dispenser för att jaga från fordon som täcker större geografiska ytor.
– Med enkla grepp är det möjigt att skapa förutsättningar för att fler med ett funktionshinder ska kunna delta i jakt, säger Krister Hammarbergh (m) i ett pressmeddelande.

Bökigt att söka dispens varje gång
I dag måste den som har ett funktionshinder som kräver motorfordon vid varje enskilt jakttillfälle ansöka om dispens hos länsstyrelsen mot förbudet att färdas med motordrivet fordon i terräng. 
”Detta är inte rimligt och stämmer heller inte överens med syftet med ändringen av jaktförordningen. Regeringen bör därför se på möjligheten att ändra i terrängkörningsförordningen på ett sådant sätt att rörelsehindrade personers jakt underlättas", skriver Krister Hammarbergh (m) i motionen.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB