Rovdjur i fokus vid samemöte
  • Allmogejakt

Rovdjur i fokus vid samemöte

NotiserPublicerad: 2013-06-17 12:14

Just nu pågår samernas landsmöte i Idre, Dalarna. Över 100 samer från olika sameföreningar träffas i tre dagar för att diskutera samefrågor och renskötselärenden.

En av de viktigaste frågorna som tas upp under mötet är samernas ohälsa och vägen till självbestämmande. Även rovdjursfrågan kommer att tas upp.
– Ett landsmöte utan rovdjur är inget landsmöte, säger Jörgen Jonsson, ordförande för Svenska samernas riksförbund, till Dalarnas Tidningar.

Kritiska till förvaltningsrättens dom om Junseletiken
En av frågorna inom rovdjursdiskussionen var skyddsjakten på Junseletiken, där förvaltningsrätten ändrade Naturvårdsverkets beslut. Det innebär, enligt Jenny Wiik-Karlsson, att det öppnar för att mindre naturskyddsgrupper har rätt att överklaga och begära inhibition på skyddsjaktsbeslut, vilket medför problem för renskötseln.
– Vi har överklagat beslutet och är besvikna på att förvaltningsrätten inte tagit till sig det som vi påtalat från rennäringens sida. Tyvärr så innehåller domen en rad konstigheter som visar att de inte förstår vad renskötsel handlar om, säger Jenny Wiik-Karlsson till Dalarnas Tidningar.
Även andra organisationer är inbjudna till landsmötet, däribland Jägarnas Riksförbund som representeras av Bengt Bixo, ordförande i JRF Jämtland-Härjedalen.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB