Så mycket skador ger vildsvinen
  • Granngården

Så mycket skador ger vildsvinen

NotiserPublicerad: 2013-03-22 14:02

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har utfört en fältstudie kring skador på grödor orsakade av vildsvin. Studien har gjorts på tre vanliga sädesslag på 14 gårdar i södra och sydöstra Sverige. Resultatet visade skador värda i genomsnitt uppåt 840 kronor per hektar.

Under augusti och september 2012 genomfördes fältstudien i samarbete med Lantbrukarnas riksförbund (LRF) i fem av förbundets regioner – Skåne, Sydost, Jönköpig, Södermanland och Mälardalen.
I studien mättes skador på 44 fält på 14 gårdar, där det odlades havre, vårvete och höstvete. Utifrån skadenivåerna uppskattade man värdet på skadorna. I genomsnitt kostade skadorna upp till cirka 840 kronor per hektar.

Var femte gård hårt drabbad
Fältstudien kompletterades med en undersökning via brev. 
Totalt visade det sig att var femte gård hade omfattande grödskador.
Rapporten indikerar att de genomsnittliga skadorna inte är så omfattande, men att var femte lantbrukare kan drabbas av skador som motsvarar 18 procent av den totala skörden av de tre olika grödorna, vilket motsvarar ett värde på cirka 2 300 kronor per hektar.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB