Så ska markägare få ännu mer makt i älgjakten
  • SVA

Så ska markägare få ännu mer makt i älgjakten

NotiserPublicerad: 2011-09-15 16:19

För att förbättra markägarnas rättigheter håller nu LRF på att ta fram nya förslag till stadgar för landets älgskötselområden.

Både markägare och jägare visar ökat intresse för att organisera älgjkten i gamla älgskötselområden enligt Anders Wetterin, jakthandläggare på LRF.

– Många ser det som en bra form för att bedriva jakten över ett område även i den nya älgförvaltningen. Tyvärr är det enda stadgeförslag som finns, framtaget av Jägareförbundet, inte särskilt bra ur markägarsynvinkel och på många håll är det också jägarna som haft makten i områdena, säger han till tidningen Lantbruk.

För lite inflytande
Markägarnas inflytande försvinner väldigt tidigt i Jägareförbundets stadgeförslag, menar Anders Wetterin. LRF ska ha tagit fram ett förslag under 2011 där markägarna ska ha mer inflytande i älgskötselområdena.
– Markägarna får väl driva att älgskötselområdet väljer vårt förslag och skulle jägarna nela så kan markägarna dra sig ur och ombilda hela älgskötselområdet med de nya stadgarna. Men målet är inte konflikt utan att skapa bättre förutsättningar för en dialog där markägarnas sunpunkter tas tillvara, säger Anders Wetterin till Lantbruk.

Tre områden kan förbättras
Det finns tre områden som LRF tycker att markägarnas rättigheter kan bli starkare. En av dem är nämnda stadgar för älgskötselområde. 
– Den nya älgförvaltningen som börjar gälla nästa älgjakt är ett annat där markägarna kan öka inflytandet i de olika instanserna, säger Anders Wetterin till Lantbruk.
Många kritiserar LRF och menar att de borde ha ställt tuffare krav på att få ha en tydlig majoritet för älgförvaltningsområdena.
– Visst kunde det ha sett bättre ut på pappret, med exempelvis tre markägare och tvä jägare men det blev en kompromiss. Jag vet inte hur man resonerade men jag tycker att det har blivit bra med tre från vardera med utslagsröst för markägarna. En del vill att vi markägare ska peka med hela handen men faktum är att vi inte kan tvinga någon till någonting. Älgförvaltningen måste bygga på samarbete, säger Anders Wetterin till Lantbruk.

Ska behålla företrädandet för fastigheten
Den enskilde markägarens möjlighet att behålla bestämmanderätten vid upplåtelse av jakten är den tredje frågan som LRF vill flytta fram.
– Vi vill visa på möjligheten för markägaren att i ett nyttjanderättsavtal markera att man arrenderar ut marken till någon, men att man behåller rätten att företräda fastigheten inom licens- eller älgskötselområde, exempelvis för att få bukt med betesskador. Lyssnar inte jägarna så kan man ta ut sin mark ur området, säger Anders Wetterin till LRF.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare