Säljakten hotas av EU
  • SVA

Säljakten hotas av EU

NotiserPublicerad: 2008-07-22 09:25

En process som pågår inom EU kan resultera i att handel med sälprodukter blir förbjuden. Detta oroar de nordiska jordbruks- och fiskeministrarna som vädjat till EU om fortsatt möjlighet att jaga och ta vara på sälar.
Ett sådant förbjud kan allvarligt hota småskalig lokal mat- och hantverkstradition, där sälen tas tillvara och nyttjas, skriver ministrarna i en deklaration från mötet som hölls i Växjö nyligen.
– Det är Storbritannien som vill stoppa handeln med sälprodukter, säger Jan-Erik Mattsson (c) till Ålandstidningen.
De nordiska ministrarna anser att sälbestånden i Östersjön och Nordatlanten är en viktig resurs för kustsamhällena. Regionalt kan sälbestånden även konkurrera med kustfisket, menar ministrarna. Detta kan leda till minskade fångster och förstörda fiskeredskap. Att äta marina fettsyror från fisk och säl är också en betydande hälsoaspekt.
I deklarationen vädjar de nordiska ministrarna till EU-kommissionen att de ska verka för att det uppnås en sådan balans mellan bevarande och nyttjande av sälbestånden i Östersjön och Nordatlanten som tillgodoser olika intressen.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare