Sent beslut om vargjakt beklagas
  • SVA

Sent beslut om vargjakt beklagas

NotiserPublicerad: 2011-04-04 11:08

När Handölsdalens sameby ansökte om skyddsjakt på en varg tog det fem månader innan Naturvårdsverket gav besked om deras beslut. Nu har samebyn JO-anmält Naturvårdsverket, som beklagar att det tog så lång tid.

Naturvårdsverket har har lämnat ett yttrande till Justitieombudsmannen, JO, där de förklarar varför beslutet dröjde. Dels menade Naturvårdsverket att vargen inte hade någon direkt påverkan på samebyn, dels saknades nödvändiga underlag från länsstyrelsen. Det gjorde att andra skyddsjaktansökningar prioriterades före.


Ville ha snabbt besked
Ansökan om skyddsjakt på en individmärkt varg skickades in den 14 november 2009 av både Handölsdalen och Ruvhten Sitje samebyar. De önskade en skyndsam handläggning av ansökan för att undvika renförluster, merarbete och andra negativa följder av att ha varg i renskötselområdet.
Det tog ända till den 9 april 2010 innan Naturvårdsverket gav besked om att skyddsjakten inte kunde tillåtas.
Ärendet JO-anmäldes av Handölsdalens sameby som vill ha utrett varför beskedet dröjde nästan fem månader. Dessutom vill de veta om det kan anses vara acceptabelt med så långa handläggningstider ut rättsäkerhetssynpunkt.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare