SJF föreslår restriktioner för minkjakt
  • SVA

SJF föreslår restriktioner för minkjakt

NotiserPublicerad: 2012-03-01 12:12

Den 27 januari sände Jordbruksverket ut ett förslag till vissa ändringar i jaktförordningen. Bland annat vill Svenska Jägareförbundet ha en mer restriktiv jakttid på mink.

Flera organisationer har föreslagit ändringar i jakttider i det förslag som Jordbruksdepartementet nu skickar ut. Till exempel så har Svenska Jägareförbundet ett förslag om att införa jakttid på mink, istället för att som idag reglera jakten via generösa skyddsjaktsregler året om. Förslaget säger att jakttiden ska vara mellan 1 augusti och 15 maj i Norr- och Västerbotten, och mellan 1 augusti till 30 april i resten av landet.


Ser hot mot fiskevården
Detta väcker kritik hos Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg, som är oroliga över konsekvenserna för fiskevårdsarbetet. Detta gäller särskilt de hotade flodkräftorna men även andra fiskearter, eftersom mink är en stor predator på både fisk och kräftor.
Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg kontrar med att hemställa till regeringen och landsbygdsdepartementet om möjlighet till skyddsjakt på skarv på enskilds initiativ. Förbundet vill att den som drabbas av skarv ska kunna bedriva skyddsjakt utan att först få tillstånd av länsstyrelsen.
Jägarnas Riksförbund avvisar inskränkt minkjakt och förordar oförändrade skyddsjakttider.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare