SKK och SJF i utspel om vargpolitik
  • Pinewood

SKK och SJF i utspel om vargpolitik

NotiserPublicerad: 2012-09-30 20:33

Svenska Kennelklubben och Svenska Jägareförbundet gör gemensam sak i vargfrågan. I en debattartikel publicerad i Sundsvalls Tidning efterlyser ordförandena i SKK och SJF, Nils Erik Åhmansson och Björn Sprängare, att regeringen börjar ta ansvar för vargpolitiken.


Konsekvensbeskrivning
”I de flesta andra sammanhang bereder vi våra frågor sakligt och objektivt, som t.ex. i kraven på miljökonsekvensbeskrivningar enligt miljöbalken eller som i regeringens direktiv för jaktlagsutredningen med krav på konsekvensbedömning i samtliga förslag. Därför måste regeringen även i denna fråga ta ett helhetsansvar, och i linje med svensk praxis, ta ett initiativ till en välgrundad och faktabaserad analys av den föreslagna politikens konsekvenser, såväl ekonomiskt som socialt”, skriver Åhmansson och Sprängare bland annat.


Läs hela debattartikeln här.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB