Skogsbolag vill ha vargjakt
  • Elmia Game Fair

Skogsbolag vill ha vargjakt

NotiserPublicerad: 2005-12-01 11:38

Tidigare var svenska skogsbolag positiva till vargar, eftersom en stark vargstam skulle se till att ”ohyran” älg försvinner allt mer med mindre skogsskador som följd.
Holmen skog ger nu helt andra signaler. Jakten har ett värde även i skogliga sammanhang.
– De sociala intressena, vilka politiskt lyfts fram alltmer, står i konflikt med ökad vargförekomst, säger Thomas Bouvin vid Holmen Skog till Länstidningen i Östersund.
Skogsbolaget tycker inte att vargar bör finnas i närheten av tätorter.
I jordbrukslandskapet, med tamdjur som vistas ute, föreligger heller inte förutsättningar för rovdjursförekomst, anser Holmen skog.
– Inom övriga områden, glesbefolkad skogsbygd, kräver en hållbar lösning att det går att hitta en balans mellan lokalbefolkningens intressen och vargens påverkan på livsmiljön, kommenterar Thomas Bouvin i Länstidningen i Östersund.
Därmed vill inte Holmen skog heller ha en ökad vargstam inom sina egna domäner – inom Region Iggesunds verksamhetsområde.
Holmen skog vill också att paragraf 28 i jaktförordningen ändras, så att även jakthundar kan skyddas när stora rovdjur tänker gå till angrepp.
Individer som inte visar naturlig skygghet för människor ska avlivas och en kontrollerad jakt på varg ska införas, tycker Holmen skog.

SKRIV EN INSÄNDARE!

Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv så här

  • Annons Ardbeg Embassy
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsGyttorp Norma