Skogsindustrierna och kd kritiserar utredning
  • Sunne Jaktmässa

Skogsindustrierna och kd kritiserar utredning

NotiserPublicerad: 2006-02-16 09:30

Gränsdragningskommissionen har idag överlämnat sitt betänkande ”Samernas sedvanemarker” till jordbruksministern. Utredningen gör konflikterna värre, befarar kristdemokraterna. Även Skogsindustrierna är starkt kritiska till slutsatserna från enmansutredaren Jan Alvås

- Vi delar inte utredarens synsätt att urminnes hävd till renskötsel kan uppstå nu och även i framtiden. Det saknar stöd i rättspraxis och innebär att renskötselområdet skulle kunna få en annan utbredning i framtiden, säger skogsdirektör Stefan Wirtén, Skogsindustrierna.
Skogsindustrierna delar inte heller utredarens schablonmässiga gränsdragning för renbetesrätten i stora delar av Jämtland och i vissa kustområden i Väster- och Norrbotten.
– Utredaren har valt att endast dra en östlig gräns. Det innebär att stora områden längre västerut, som varken har varit eller är intressanta för renbete, nu anses omfattas av ”bevisad renbetesrätt”.
– Konsekvensen av detta kan bli samrådsplikt för markägare, trots att renar aldrig förekommit eller förekommer på deras marker, kommenterar Stefan Wirtén.

”Stärker markkonflikterna”
Utredningen stärker markkonflikterna, befarar
Gunilla Tjernberg, riksdagsledamot för kristdemokraterna.
– Utredarens uppdrag var att ta fram underlag för att tvister angående renskötselns geografiska omfattning i framtiden ska minska. Risken är uppenbar att utredningens resultat istället ”späder på” konflikterna, kommenterar hon.
– Att hävda renbetesrätt på mark utan att kunna ställa det utom rimligt tvivel är som att gå på nattgammal is. Detta pekar tydligt på bristen av att inte tillräckligt ha förstått frågans dignitet, tycker kd-politikern.
– För oss kristdemokrater är äganderätten av central betydelse, en rätt som är skyddad enligt vår grundlag. Då även renskötselrätten är skyddad enligt lag är det av yttersta vikt att sätta sig in i och förstå frågan på djupet. Tyvärr är utredningen vag och i vissa stycken otydlig. Detta faktum leder inte frågan framåt, snarare tvärt om, konstaterar Gunilla Tjernberg

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsBosjökloster