Slutbråkat om skjutbana
  • SVA

Slutbråkat om skjutbana

NotiserPublicerad: 2011-02-03 10:19

I snart sex år har en konflikt blossat mellan Svenska Jägareförbundet och de närmaste grannarna vid Öster Malma i Sörmland. Konflikten har gällt ett nybygge av en skjutbana. 

Jägareförbundet ville bygga en ny skjutbana vid den Natura 2000-klassade sjön Likstammen. Grannar och naturvårdsorganisationer protesterade mot planerna, då sjön har höga naturvärden.

I höstas fick grannarna rätt i Miljödomstolen. Jägareförbundet valde då att överklaga till Miljööverdomstolen.
Nu har Jägareförbundet dragit tillbaka överklagandet. I stället kommer de att söka tlllstånd för att bygga ut den skjutbana som redan finns.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare