Sörmländska vildsvin orsakar dyra skador
  • SVA

Sörmländska vildsvin orsakar dyra skador

NotiserPublicerad: 2010-10-01 12:36

Jordbruksverket har tagit fram en rapport om hur lantbrukare i Södermanlands län drabbas av vildsvinens framfart. 33 mjölkgårdar och 67 växtodlingsgårdar intervjuades per telefon. Det har visat sig att nästan hälften av dem har drabbats av vildsvinsskador.

Utifrån svaren har Jordbruksverket beräknat de ekonomiska följderna för både stora och små gårdar med olika inriktningar. Kostnaderna har gällt skördeförlust, arbetskostnad, maskinkostnad, inköp av frö och totalkostnad. Reparationer av maskiner har inte tagits med i beräkningarna.
Totalt uppskattar Jordbruksverket att vildsvinen orsakat skador för 17,3 miljoner kronor under 2009. 
De små gårdarna förlorar mer skörd och har högre totalkostnad per hektar jämfört med större gårdar. Mjölkgårdar har en högre andel vildsvinsskador och större kostnader än växtodlingsgårdar,vilket troligtvis beror på att de har mera vall som vildsvinen tycker om att böka i.

Samarbete kan göra skillnad
Det finns även skillnader mellan arrendatorer och markägare 
– där drabbas arrendatorer i högre utsträckning av skador och högre kostnader än markägarna.
För att hålla vildsvinsskadorna nere menar Jordbruksverket att markägare, arrendatorer och jägare bör samarbeta i större utsträckning. Att planera avskjutning och anlägga utfodringsplatser är ett bra sätt att få vildsvinen att låta bli grödorna.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare