Svårt att räkna lodjur
  • SVA

Svårt att räkna lodjur

NotiserPublicerad: 2011-03-09 10:26

I både Västmanland och Örebro län tror länsstyrelsens personal att det finns fler lodjur än inventeringarna visar. Till exempel tog det mindre än en vecka att fälla de tre västmanländska lodjur som tilläts i licensjakten. 

Under inventeringen i de två länen används en metod som är väldigt osäker. I princip kan stammarna vara både under- och överskattade.

Metoden, som kallas för avståndskriteriet, bygger på att man räknar spår efter lodjur beroende på de avstånd de hittas från varandra. Det gör att man i praktiken kan räkna samma familjegrupp flera gånger, eller bedöma att flera familjegrupper är en och samma. Enligt Naturvårdsverket är metoden så pass osäker att ett lodjur kan räknas upp till fyra gånger. 
I Örebro län menar länsstyrelsens rovdjurshandläggare Fredrik Wilde att stammen är underskattad. Han tror att det finns 15 lodjursfamiljer i länet, mot tidigare 10-12.

– Tidigare år har det skjutits fler djur och det är inget som tyder på att stammen minskat utan snarare tvärtom, säger Fredrik Wilde till Sveriges Radio P4 Örebro.
Pierre Ahlgren, rovdjursinventeringsansvarig på länsstyrelsen i Västmanland, tror att det finns fler lodjur i länet.
– Skulle det vara fel så tror jag nog att vi ligger på en underskattning i vårt län, säger han till Sveriges Radio P4 Västmanland.

”Kan ge opålitliga siffror”
Olof Liberg, viltekolog på Grimsö forskningsstation, håller med om att avståndskriteriet kan ge opålitliga siffror. Metoden innebär att de spår som hittas med ett avstånd på 25 kilometers avstånd räknas som två olika familjegrupper, medan de spår som hittas på närmare avstånd räknas som att komma från samma grupp.
Beroende på vilken typ av område man inventerar i med hjälp av avståndskriteriet, så kan man då råka räkna samma lodjursfamilj flera gånger. Men man kan också missa grupper i områden där det finns mycket lodjur.
– Frågan är hur bra siffror inventeringarna egentligen ger. Det finns uppenbarligen de som tror att det är frågan om överskattning, att det är ännu färre men det är lika stor sannolikhet att det kan finnas fler lodjur än inventeringarna visat, berättar Olof Liberg för Sveriges Radio P4.
Åt vilket håll man räknat - för få eller för många - kan man i dag inte säga klart. Hur länsstyrelserna går till väga för att skilja på spår från olika familjegrupper finns inga rapporter om.
Egentligen är metoden med avståndskriteriet den metod som ska användas i sista hand. Olof Liberg menar att det finns bättre metoder, men att de också kräver mer resurser. 

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare