Tandsjövargarna ska skjutas

Tandsjövargarna ska skjutas

NotiserPublicerad: 2015-02-13 16:27

Länsstyrelsen i Jämtland fattade igår beslut om skyddsjakt efter fyra vargar i trakten av Lillhärdal. Vargarna ingår i det så kallade Tandsjöreviret och består av ett revirmarkerande par samt vad länsstyrelsen bedömer två fjolårsvalpar.
Vargarna har under vintern utökat sitt revir västerut in i renskötselområdet. Under den senaste veckan har länsstyrelsen dokumenterat att vargarna jagar ren inom samebyn Ruhvten Sijtes vinterhjordar. Trots flera skrämselförsök har vargarna återkommit till området och fortsatt jaga ren.
Länsstyrelsen ser därför ingen annan lämplig lösning än att bevilja skyddsjakt efter vargarna för att begränsa skadorna för rennäringen i området.

SKRIV EN INSÄNDARE!

Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv så här

  • Annons Ardbeg Embassy
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGyttorp Norma