Tillstånd för mörkersikten i svinjakten
  • Allmogejakt

Tillstånd för mörkersikten i svinjakten

NotiserPublicerad: 2012-12-19 10:54

I november ansökte Älmeboda älgskötselområde i Kronobergs län om att få använda elektronisk bildförstärkare och belysning som fästs vid vapnet vid skyddsjakt på vildsvin. Som stöd i ansökan hade de skickat med en skrivelse från LRF Tingsryd där de omfattande bökskadorna på jordbruket beskrevs.
Länsstyrelsen beviljar tillståndet, eftersom skadeverkningarna är stora och trots att man försökt att reducera vildsvinsstammen på markerna har skadorna ökat.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB