Tjänsteman JO-anmäls av Malte Sandström
  • Granngården

Tjänsteman JO-anmäls av Malte Sandström

NotiserPublicerad: 2011-03-17 10:47

Malte Sandström, JRF-bas i Dalarna, har JO-anmält Bertil Lundahl på Skogsstyrelsen. Efter att Malte Sandström kritiserat de stora skogsbolagen i en debattartikel i Dalarnas Tidningar, gick Lundahl i taket och vill att jägarorganisationernas inflytande i viltvården ska utredas.


– Jag tycker det är ytterst olämpligt att en representant för en myndighet uttalar sig på det sättet, säger Malte Sandström, ordförande i Jägarnas riksförbund i Dalarna.

I debattartikeln riktar Malte Sandström kritik mot synen som de stora skogsbolagen har på naturen. Han menar att det inte finns några tankar på långsiktigt skogsbruk i bolagens agerande. Enligt artikeln vill skogsbolagen bara tjäna så mycket pengar som möjligt och därför försöka minimera betesskadorna till 1-2 procent.
– Jag förstår att utifrån detta finns det inte plats för något vilt i skogarna och att skogsbolagen vill, i stort sett, utrota först och främst älgen, säger Malte Sandström till Dalarnas Tidningar.
Många jägare diskuterar om att inte skjuta så mycket älgkor under jakten för att minska trycket på älgstammen. Men det är inte populärt bland skogsbolagen, menar Sandström.

Kan bli av med jakten
– Det har varit uttalade hot från skogsbolagen om att skjuts det inte tillräckligt mycket kor så kommer jägarna att bli av med sina jaktarrenden och då kan det inte finnas annat bakom än rena vinstintressen, säger han till Dalarnas Tidningar.
Malte Sandström vill att myndigheterna ska ställa samma krav på skogsbolag som på kraftbolag. De bör få begränsningar och krav på hur de sköter skogen, precis som kraftbolagen.
– Kraftbolagen får inte bygga vattenkraftverk, vindkraftverk och annat utan att det sker rigorösa konsekvensundersökningar, men skogsbolagen får i stort sett göra hur de vill, konstaterar Malte Sandström i debattartikeln.
Kritiken som riktades mot skogsbolagen fick Bertil Lundahl på Skogsstyrelsen att gå i taket. I ett e-postmeddelande, skickat från sin arbetsplats, skriver han att jägarkåren inte har några kunskaper alls om skogsvård och jaktvård. 
Enligt Lundahl bör man omedelbart utreda om jägarorganisationerna över huvud taget ska ha något att säga till om i viltvårdsfrågor. 

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB