Trädskällare inventerar tjädrar
  • Sunne Jaktmässa

Trädskällare inventerar tjädrar

NotiserPublicerad: 2007-08-21 10:37

Trädskällande hundar ska hjälpa till att inventera den krympande tjäderstammen.
Den nuvarande metoden för att inventera tjäder, de finska vilttrianglarna, har ansetts vara den bäst fungerande metoden. Men den är också arbetskrävande och kostsam.

Nu ska det göras försök att inventera tjäder med hjälp av stående hund. En utvärdering av metoden ska göras under tre år.
Om inventeringarna med hund lyckas bra ökar det möjligheterna för att göra mer omfattande inventeringar i framtiden.
Tjäderns utveckling är på nedåtgående, särskilt längre ner i Europa, och tjädrar är även svåra att inventera. Därför är det viktigt att hitta en inventeringsmetod som ger tillförlitliga resultat och är enkel och kostnadseffektiv.
Försöket med trädskällare som tjäderinventerare är ett samarbete mellan Jägareförbundet och Sveriges lantbruksuniversitet.
Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma