Träning av unghundar i harhägn
  • Sunne Jaktmässa

Träning av unghundar i harhägn

NotiserPublicerad: 2006-01-26 09:45

För första gången har länsstyrelsen gett tillstånd till ett hägn för harar. Hägnet ligger på gården Ugglebol, nordost om Tjällmo i Östergötland.
Avsikten med hägnet är att man ska kunna träna jakthundar inom ett avgränsat område. Dock finns det en rad villkor med hänsyn till jaktförordningen.
Det kommer endast att vara tillåtet med jaktträning under samma tid som jakten är tillåten, alltså mellan september och mars.
Hararna som bor i hägnet måste vara födda i fångenskap och av samma kön, så de inte förökar sig. Innan de utsätts för träningen ska de få ha varit i hägnet i tre veckor.
Träningen är endast avsedd för valpar och unghundar och får bara pågå i högst fyra timmar. Sedan måste det vara minst en dags uppehåll så hararna kan ta igen sig.
Hararna måste också ha möjlighet att trycka och springa undan från hunden, så terrängen ska vara noga vald.
Döda och avlivade harar ska journalföras och obduceras.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma