Tror på ökande lostammar
  • Granngården

Tror på ökande lostammar

NotiserPublicerad: 2014-07-01 10:15

Lodjuren minskar i Värmland och framförallt i den norra länsdelen. Rovdjurshandläggare Fredrik Wilde tror dock att stammen kommer att återhämta sig.
– Vi upplever att rådjuren ökat i antal i norra Värmland. Det gör att lodjuren kommer att öka igen, tror jag, säger Fredrik Wilde.
Vid vinterns inventeringar fann man nio familjegrupper av lodjur i Värmland. Två delas med andra län och totalt uppskattas Värmland ha 54 lodjur.

Ser fler rådjur
I den rapport länsstyrelsen sammanställt av rovdjursinventeringarna, dras slutsatsen att färre lodjur föds och färre ungar överlever i norra Värmland. Detta eftersom rådjuren är få.
Fredrik Wilde tror inte riktigt på det.
– Vi har inga data men upplevelsen hos fältpersonalen är att vi ser fler rådjur än tidigare i norra Värmland. På sikt kommer det att innebära att även lodjuren ökar, säger Fredrik Wilde.
Inventeringarna visar att Värmland har 29 vargrevir och det har hittills konstaterats valpar i 20 av dem i år. Det betyder att länet ensamt hade omkring 200 vargar, före årets valpningar.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB